Details page

Fyrlykt Torvikholmen


Foto: Frode Pilskog
Fyrlykt på underbygning Torvikholmen. Iso WRG 2s. Oppretta 1898. Seinare endra i 1939 og 1948.


Fyrlykt Torvikholmen


Foto: Frode Pilskog

Fyrlykt Torvikholmen


Foto: Frode Pilskog