Details page

Steinvarde på Stangodden, sett fra øst


Foto: Arve Lindvig

Stangodden varde med toppmerke, øst for østre Buene i Randesund. Nord for varden ligger det en gravrøys. Navnet kommer av at det har stått en stang som sjømerke her. Varden ligger på vestsiden av Kvåsefjorden, eller "Kvåsen", som er et begrep på denne delen av kysten. Fjorden skjærer langt inn i landet etter sørlandske forhold og markerer et skille, både som kommune- og fylkesgrense. I tillegg framstår strekningen mellom Ulvøysund og Stanggapet som et åpent, eksponert havstykke mellom Blindleia i øst og den indre skipsleia videre vestover gjennom Randesundsskjærgården. Forholdene gjør at ferden over "Kvåsen" kan være en prøvelse, selv for sjøvante folk. En liten frisk solgangsbris er nok til at sjøen hiver seg opp ute i fjordmunningen, og i skikkelig uvær kan det være god grunn til å tenke seg om to ganger før en prøver å krysse.

Kystverkets historikk:

1868: Stanggabet, østl.Indløb t.Randesund 1 Stang.

1870: Stangløbet, østl. Indløb t.Sandesund 1 Stang.

1872: Stanggabet, østl. Indløb til Randesund 1 Stang.

1882: Stangen, Stanggab. Varde s. med h. Belte

1935: Stangodden. Varde h. og s.