Details page

Lyktehus, Stokken fyrlykt ,sett fra nord-øst


Foto: Arve Lindvig

Solcelledrift. I bakgrunnen sees Bakmannskjær varde. Området Stokken er bare skilt fra Østre randøy med et smalt eid. Det er registrert i alt 6 gravrøyser i dette området,tre på hver side av eidet. Den lille "halvøya" med den sentrale plasseringen inn mot skipsleia ble første gang skilt ut som eget bruk i 1772. Fra 1800-tallet ble det drevet gjestgiveri på øya, og Stokksundet ble brukt som vinteropplagsplass for skip. I 1897 fikk Fyrvesenet tillatelse til å sette opp ei lykt på den nordvestre pynten mot en årlig avgift på 2 kroner. I 1918 ble Stokken kjøpt av direktør Rommelhoff Hald fra Bergen som sommersted, med ansatt forpakter. I 1961 ble eiendommen overtatt av Kristiansand Kommune som offentlig friareal. I dag er Stokken et av de mest populære besøksmål for båtfolket, med gode havner både på østre og vestre side av øya.

Kystverkets historikk:

1897: Første lykt.

1932: Stokken, nv.pynt. Fyrlampehus.