Details page

Fyrlykt Teigesund


Foto: Frode Pilskog
Fyrlykt, Teigesund. Iso WRG 6s. Fyrlykta har 7 sektorar. Malmlykt med halogen. Kvitt rekkverk i tre. Fyrlykta vart sett opp i 1948. Om lag 2 m nord for lykta står restar etter fundament for den første fyrlykta som vart sett opp her i 1897


Fyrlykt Teigesund


Foto: Frode Pilskog

Ruinar etter den første fyrlykta på Teigesund 1897


Foto: Frode Pilskog

Fyrlykt Teigesund


Foto: Frode Pilskog

Fyrlykt Teigesund


Foto: Frode Pilskog

Fyrlykt Teigesund


Foto: Frode Pilskog