Details page

Lyktehus, Spegelaksen, sett fra NNØ


Kystverkets historikk:

1863: Spegelaxen: 3 Stager med Koste

1868: Spegelaxen: 3 stager med koste

1874: Spegelaxen, Nordsiden af Stjernø. do

1876: Spegelaxen, Nordsiden af Stjernö: 1 jernsöile

1882: Spegelaxen: Jernsøile ( Usikker – Mittingen?)

1936: Spekelaksen: Fyrlampehus