Details page

Lyktehus overett, Gjallaråsen, sett fra øst.


Oljebu og sekskantet lyktehus, sett fra sjøen. Lyshøyde 25,4m. Overett med Gjallaråsholmen.

Kystverkets historikk:

1912: Gjallaraasen: Fyrlampehus

1932: Gjallaråsen: Fyrlampehus