Details page

Fyrlykt Steinsholmskjeret


Foto: Frode Pilskog
Fyrlykt Oc (3) WRG 10s. Malmlykt på åttekanta betongsøyle med rekkverk. Kvit rekkverk av tre rundt lykta. Raudt rekkverk av jarn utanfor. Fyrlykta vart sett opp i 1951. Lykta har halogenlampeskiftar og ei Fresnel linse av 4. orden


Fyrlykt Steinsholmskjeret


Foto: Frode Pilskog

Fyrlykt Steinsholmskjeret


Foto: Frode Pilskog

Fyrlykt Steinsholmskjeret


Foto: Frode Pilskog