Details page

Storfjorden - om gårdene langs fjorden


NRK (c)

I de stupbratte fjellsidene ved Storfjorden på Sunnmøre ligger ca. 50 fraflyttede gårder.  En forening, Storfjordens Venner, har som mål å holde gårdsbygningene i hevd, til vitne om vår nære, strevsomme fortid. KLIKK PÅ BILDET FOR Å SPILLE AV FILMEN