Details page

Kongekrabbe på Finnmarkskysten


NRK (c)
Kongekrabbe, også kjent under navnet kamtsjatkakrabbe, er en forholdsvis ny krabbeart i norske farvann. Kongekrabben kan bli omkring 5 kg tung og 50 cm i diameter i våre farvann. Den fantes tidligere bare i det nordlige Stillehavet. Kongekrabben ble satt ut i Murmanskfjorden av sovjetiske forskere i perioden 1961-1969 for å øke verdigrunnlaget for befolkningen i Murmansk. Siden har den spredd seg øst- og vestover i det sørlige Barentshavet, og er nå stedvis en trussel mot faunaen på havbunnen.
 

KLIKK PÅ BILDET FOR Å SPILLE AV FILMEN