Details page

Brisling blir storindustri


NRK (c)

Stavanger var hermetikkbyen fremfor noen i Norge, og i 1879 ble brisling for første gang lagt i hermetikkbokser her. Men rundt 1930 gikk industrien inn i en krise, og mangel på brisling førte etter hvert til at også småsild ble hermetisert. På det meste var 10.000 arbeidere på tilsammen 200 sardinfabrikker rundt om i landet. Bransjen hadde gode vilkår frem til 1950-tallet, men fikk da sterk konkurranse fra utlandet. Overfiske førte dessuten til mangel på råvarer og det ble etterhvert en ny krise i næringen. Nedgangstiden rammet særlig distrikter hvor brislingindustrien var hovednæring. I byene fant arbeiderne seg annet arbeid, og her var ikke krisen like stor. 

KLIKK PÅ BILDET FOR Å SPILLE AV FILMEN