Details page

Baroniet i Rosendal


NRK (c)

Norge har mange færre spor etter adel enn dei fleste andre europeiske landa, Sverige og Danmark inkludert. Men vi har bevart eitt baroni (ein herregard for ein adelsmann med tittelen baron). I Hordaland har ein tatt vare på eit stort gods som blei grunnlagt av dansk-norske adelsslekter, Rosenkrone og Rosenkrantz, i 1678. Den fredede garden, som er omgitt av ein stor og vakker engelsk park, kallast Baroniet Rosendal, og er i dag museum og populært turistmål.

KLIKK PÅ BILDET FOR Å SPILLE AV FILMEN