Details page

DS Nordstjernen forliser i Raftsundet (1954)


NRK (c)

22. september 1954 var DS Nordstjernen på nordgående, fra Svolvær til Stokmarknes, med 211 mennesker ombord. I det trange Raftsundet kom skipet ut av kurs, og klokka 02:10 grunnstøtte det ved Seiholmen nord i sundet. Bunnen ble revet opp, og skipet tok inn mye vann. Lasteromma og innredningen ble fylt med vann, og til slutt trengte vannet inn i kjelerommet. Skipet var i ferd med å synke da kjelene eksploderte. Etter 20 minutter synker DS Nordstjernen, og blir liggende på 80 meters dyp. Fem omkom, men hele 206 ble berget, ikke minst på grunn av en iherdig innsats fra bygdefolket som kom til. Etter forliset kontraherte Det Bergenske Dampskibsselskab et nytt skip for å erstatte DS Nordstjernen. Dette skipet ble overlevert i 1956, og går ennå i rute med navnet MS Nordstjernen.

KLIKK PÅ BILDET FOR Å SPILLE AV FILMEN