Details page

Kyrkjemuren på Herøy kyrkje


Foto: Håvard Hatløy

På Herøy står det at ruinar etter ei kyrkje frå mellomalder.