Details page

Jernstang, Stolsboen 3 , sett fra nord


Kystverkets historikk: