Details page

Jernstang med krekse, Hellaren, sett fra NV


Kystverkets historikk: