Details page

Lanterne, Hårsøy 2, sett fra sørøst.


Kystverkets historikk: