Details page

Jernstang, Grunnsnag ved Kjelen, sett fra øst.


Viser på stang over søyle.

Kystverkets historikk: