Details page

Sort og rød stake, frittliggene grunne, Buskebåen, sett fra nord


Kystverkets historikk: