Details page

Fyrlampehus på Kinn, sett fra syd.


Foto: Arve Lindvig

Kinn fyrlykt. På Kinns østside.

Kystverkets historikk:

1932:Kinn. Fyrlampehus