Details page

Jernstake med viser og rød reflektor, Kinnefluene 2, fra nord.


Foto: Gunnar Eikli

Også kalt Nilsebåen, Syd for Kinn.

Kystverkets historikk:

1937: Kinnfluene. 2 jernstenger.