Details page

Grønningen fyr.Sett fra syd.


Foto: Arve Lindvig

Grønningen fyr er et innseilingsfyr som markerer det østlige rundingspunktet ved innseglingen til Kristiansandsfjorden og Kristiansand. Fyrbygningen ligger 5 moh. og er bygd i betong. Tårnet er 14 meter høyt. Fyret på Grønningen ble tent 1. september 1878. Det andre fyret som markerer innseilingen til Kristiansand, Oksøy, ligger 2,2 km mot vest. Grønningen ligger utsatt til, og havneforholdene har aldri vært gode. Dyrkbar jord finnes ikke på den blankskurte holmen. I begynnelsen gikk fyrbetjeningens barn på skole på Randøyene, men etter hvert som barneflokken vokste, ble det ansatt en egen guvernante som drev skole på fyret. På det meste var det 11 barn på grønningen. På 1960-tallet besto bemanningen av en fyrmester, to betjenter, pluss reserveassistent som vikarierte 6 mnd. i året. I 1980 ble fyrstasjonen automatisert og avfolket, og en ny epoke i fyrets historie ble innledet. Året etter ble det inngått en avtale mellom Kystverket og Agder Kystlag om å disponere fyret mot å holde det vedlike. Denne avtalen ble i 1987 overtatt av Bragdøya Kystlag, som etablerte en ordning med vertsfamilier på fyret i sommersesongen. Utenom sesongen blir fyret brukt til foreningsvirksomhet og utleie. . .

Kystverkets historikk:

1878: Opprettet.

1888: Hvidt Stenhus paa østre Side af Kristiansandsfjordens Munding.

1932: Grønningen fyr. Stenbygning h. med lavt tårn.