Details page

Oksøy fyr


Foto: Arve Lindvig

Oksøy fyr ligger på en øy i Kristiansandsfjorden, Kristiansand kommune i Vest-Agder. Fyrstasjonen er et kystfyr som ble opprettet i 1832. Sammen med Odderøya fyr og Grønningen fyr danner fyret en sammenhengende struktur av navigasjonshjelpemidler for innseilingen til kysten og Kristiansand havn. Det første fyret på Oksøy var 23 meter høyt, bygd i tegl. Det ble også bygd et våningshus og et uthus for fyrforvalteren. Oksøy fyr ble tent for første gang den 25. november 1832. Oksøy var det første fyr i landet med linseapparat og Norge var det tredje land i verden som innførte systemet. Det opprinnelige fyrtårnet ble erstattet av et nytt, 36 meter høyt støpejernstårn i 1900. Det er et av landets høyeste. Også dette fyret har linseapparat: 1. ordens katadioptrisk linse, dvs. at den både reflekterer og forsterker lyset. Nominell rekkevidde er 19 nautiske mil. Fremdeles finnes tufter etter tidligere fyrtårn, losstasjon, semaforstasjon og et tysk brakkeanlegg fra andre verdenskrig på fyrområdet. Oksøy fyr eies av Staten. Fyret ble automatisert og avbemannet i 2004. Det er fredet etter lov om kulturminner og som naturreservat etter lov om naturvern. I Kortfatter Beskrivelse fra 1854 står det: Oxø, Kystfyr, Fast fyr. Dette Fyr lyser heelt rundt og brænder hele Aaret igjennem. Lengde 8 gr.6`35`` Bredde 58gr 30`25``Høide over Havfladen 135 fod. Synsvidde 4 1/2 a`5 Mile.

Kystverkets historikk:

1832: Opprettet.

1840: Oxøes Kystfyr.

1845: Oxø Kystfyr.

1866: Oxø. 1888: Oxø. . Hvidt Stentaarn.Oksøy fyr, sett fra nord


Foto: Arve Lindvig

Oksøy fyr


Foto: Arve Lindvig