Details page

Oksøy fyr, sett fra nord


Foto: Arve Lindvig