Details page

Fredriksholm festning, sett fra syd.


Foto: Arve Lindvig

På 1500-tallet var "Indre Flekkerøy Havn" sterkt plaget av sjørøvere, og Christian III ga ordre om befestning. I 1556 ble det reist et blokkhus, "Flekkerhus" på holmen "Christiansø"( i dag "Gammeløya"). .Wikipedia: . .Fredriksholm festning ligger på en holme i Vestergapet ved Kristiansand, en kilometer nord for forløperen, Christiansø festning. Begge festningene ble anlagt for å beskytte Flekkerøy havn. . . Arbeidet med Fredriksholm festning ble påbegynt i 1655. Etter at Christiansø festning ble nedlagt 1. mai 1658, ble stein, bygningsmaterialer og brukbart materiell herfra overført til Fredriksholm. Festningen stod ferdig i 1662. Den har sitt navn etter Fredrik V.[trenger referanse]. . Da Roald Amundsen la ut på ekspedisjonen til Sydpolen i 1910, var Flekkerøy havn siste stopp i Norge før avreise. På Fredriksholm festning oppholdt nesten hundre grønlandshunder seg i påvente av å komme ombord i Amundsens skute Fram. 98 hunder (2 var døde underveis) ankom Fredriksholm fra Grønland med dampskipet Hans Egede den 4. juli 1910. Hundene var på Fredriksholm i litt over en måned fram til 9. august, da de ble brakt ombord i Fram. Det var da 97 hunder som ble brakt ombord; en av hundene ble sannsynligvis skutt under et fluktforsøk. . . Festningen var delt i nedre og øvre verk. Nedre verk var en mur som fulgte strandlinjen. Øvre verk hadde et tårn med kuppel og 2 batterier. I tårnet var det bolig for kommandanten, og her var også de kongelige gemakker. Ellers var det en rekke store og små hus på festningsområdet. Festningsmurene var av gråstein, dekket utenpå med torv og palisadeverk. Torven ble hentet fra en kirkegårdsvoll i så store mengder at kistene lå nesten avdekket. Innenfor muren gikk det et galleri. Da festningen sto ferdig var bestykningen 14 kanoner på nedre verk og 10 kanoner på øvre. . . 

1882: Fæstningsmuren, Flekkerø. h. Mur.