Details page

Stangenesholmen, Trotskij-holmen, sett fra nord,.


Foto: Arve Lindvig

Trotsky-holmen i Randesund. Her bodde Leo Trotsky da han var i Norge. Leo Trotsky (1879-1940) var en sentral person under den russiske revolusjonen. Han organiserte den Røde Armè og ble etter hvert en sterk talsmann for verdensrevolusjonen. Etter Lenins død utviklet det seg imidlertid et sterkt motsetningsforhold mellom ham og Stalin. Dette resulterte i at Trotsky ble landsforvist fra Russland i 1929. Etter å ha oppholdt seg i Tyrkia og Frankrike, fikk han i 1935 oppholdstillatelse i Norge. Sommeren 1936 tilbragte han på Stangenesholmen som gjest hos Olav Scheflo, den kjente redaktøren av arbeiderpartiavisa "Sørlandet". Her tilbragte han tiden med fiske og andre tradisjonelle ferieaktiviteter. Han hadde ikke tillatelse til å drive politisk virksomhet. Fra Sørlandet bla han kalt til Oslo for å forsvare seg mot anklager om nettopp dette. Det endte med at han ble utvist fra Norge i desember 1936. Etter en tid fikk han politisk asyl i Mexico, men han ble dømt til døden som følge av Moskva-prosessene, og i 1940 ble Trotsky myrdet, sannsynligvis av en russisk agent.Stangenesholmen, Trotski-holmen sett fra nord,.


Foto: Arve Lindvig

Stangenesholmen, Trotsky-holmen


Foto: Arve Lindvig