Details page

Oddernes kirke


Foto: Arve Lindvig

Oddernes kirke ble antagelig reist på 100-tallet, men runesteinen fra Oddernes vitner om at dette har vært kirkested langt tidligere. Inskripsjonen lyder: "Eyvind gjorde denne kirke - Olav den Helliges gudsønn- på sin odelsgård."