Details page

Ulvøysund


Foto: Arve Lindvig

Ulvøysund. På de gamle hollandske kart står det avmerket tre varder på Ytre Ulvøy. Fjellet heter da også Trivarer. Her er risset inn en kompassrose i fjellet. På Kikkerheia nærmere havna finner vi en rose til.