Details page

Trolldalsheia, sett fra syd.


Foto: Arve Lindvig

Trolldalsheia eller Trollkjerringheia, ("Trolla") mellom Galgebergtangen og Kuholmen, skal visstnok ha vært åsted for heksebrenning i gammel tid.Trolldalsheia , ( Trolla)


Foto: Arve Lindvig