Details page

Stokken


Foto: Arve Lindvig

Stokken er bare skilt fra Østre Randøy med et smalt eid. det er registrert i alt 6 gravrøyser i dette området, tre på hver side av eidet. Den lille "halvøya" med den sentrale plasseringen inn mot skipsleia ble første gang skilt ut som eget bruk i 1772. Fra 1800-tallet ble det drevet grestgiveri på øya, og Stokksundet ble brukt som vinteropplagsplass for skip. I 1897 fikk fyrvesenet tillatelse til å sette opp ei lykt på den nordvestre pynten mot en årlig avgift på 2 kroner. I 1918 ble Stokken kjøpt av direktør I. Rommehoff Hald fra bergen. I dag er Stokken et av de mest populære besøksmål for båtfolket, med gode havner både på østre og vestre side av øya.