Details page

Kystvakthytte, Sodåsen, sett fra SV


Foto: Arve Lindvig

Under napoleonskrigen ble en del vede-stasjoner flyttet nærmere kysten, og det synes som om Sodåsen har avløst Dolsveden som hovedutkikksplass på denne tida. På Sodåsen er det bevart en kystvakthytte fra 1897, som Randesund Historielag har ansvaret for. Her har også vært optisk telegrafstasjon.Kystvakthytte fra 1897,Sodåsen, sett fra NØ.


Foto: Arve Lindvig

Kystvakthytte, Sodåsen, sett fra Dolsveden


Foto: Arve Lindvig