Details page

Skippergata


Foto: Arve Lindvig

Randøyene med Skippergada og Nåløyet. Sundet er farbart for mindre båter, og en kan kjøre rundt vestre Randøy ved å ta seg gjennom det smale "Nåløyet" mellom vestre Randøy og Indre Kalvøy (friareal) i 1624 var det registrert 4 bruk på øyene, i 1665 12, og i 1875 er det 20 hushold med i alt 107 beboere. I 1900 er dette steget ytterligere til 129. Jordsmonnet på øyene er ikke så mye å skryte av, så naturlig nok er det fiske, losing og sjøfart som har vært det viktigste næringsgrunnlaget på Randøyane. Spesielt navnet laksefisket, notfisket etter stimfisk, avgifter fra ringpenger og vrakberging i de eldre kildene. Randøyene er et av de få uthavnområdene som har klart å skape seg et nytt liv etter sjøfarten. Skyssbåten mellom Randøyene og Kongshavn gjør det fortsatt mulig å bo på øyene, og å arbeide i byen. I løpet av de siste årene har det vært lagt til rette for en betydelig nybygging, især på Randøya. På Indre Kalvøy finner vi Haraldvigen Leirskole,som tar imot elever fra store deler av landet. Den ytre delen av Randøy har i tiden etter 2. verdenskrig vært båndlagt av forsvaret, men er frigjort for almenn bruk som en del av skjærgårdsparken.