Details page

Romsvika


Foto: Arve Lindvig

Romsvika. Romsviga. Vest-Agder Romsviga ble skilt ut fra Stokkeland ca 1650. Her var utskipningshavn, loshavn og gjestgiveri. Da det offentlige organiserte losvesenet i 1721, ble Romsviga/ Svendsviga eget losoldemannsdistrikt med hele 9 loser. Gårdsanlegget i Romsviga framstår i dag som et komplett kystbruk med hovedhus, driftsbygning, kvernhus, snekkerverksted og sjøbod. På Vareheia er det flott losvarde/ utkikk og gravrøys.