Details page

Møvig tollstasjon


Foto: Arve Lindvig

Sentralt plassert i havneonrådet på Møvik finner vi den gamle tollboden, en staselig bygning fra 1700-tallet med tilhørende uthus og boder, som tollvesenet ervervet i 1841. Anlegget er fredet og benyttes i dag som feriested for etaten.