Details page

Skalmen fyr


Foto: Frode Pilskog
Skalmen fyr. Nedlagt som navigasjonsinstallasjon. Sommaren 1906 kom arbeidslaget med sunnmørske fyrbyggjarar til Skalmen. Arbeidslaget vart leia av Ole Martin Mork frå Dalsfjord. Det var eit utfordrande arbeidet. Arbeidslaget låg ei veke under ein hammar før dei kunne setje opp brakka. Laget bygde ein 15,5 m høg bustad med tre rom, kjøkken og to rom på loftet. Vassbehaldaren og bryggarhuset vart bygde i kjellaren. Sjølve tårnet vart bygt på taket av bustaden. Eit 4. orden Fresnel lynblinkapparat levert av det franske firmaet Barbier, Benard & Turenne, vart installert i tårnet. Ei fast 2. ordens linse vart plassert som bifyr i etasjen under. Ute vart det sett opp eit uthus med fjøs og vedbod. Ved landinga vart det bygt eit naust og sett opp ein landingsplatting med svingkran. Fyrstasjonen stod ferdig i 1907. I 1962 vart fyret elektrifisert og uthuset vart bygt om til maskinhus. Fyrstasjonen vart automatisert i 1988 og avfolka 30.juni 2002. Fyret vart lagt ned som navigasjonsinstallasjon i 2008. Vinteren 2016 var fyrstasjonen skada og sota ned av eit lynnedslag. Fyrstasjonen vart selt til private i 2024