Details page

Kanalen mellom Dolsvågkilen og Dolsvannet, sett fra vest.


Foto: Arve Lindvig

Kvarenesfjorden er forbundet med Dolsvågkilen. den lave terskelen gjør at sjøvannet strømmer inn ved høyvann og gir kilen et brakkvannsklima som har vist seg å være svært velegnet for østers. Fra gammelt av har østershøstingen vært en viktig biinntekt for gårdene i området. Etter at den naturlige bestanden gikk tilbake, begynte en også kunstig dyrking av østers i regi av Statens Biologiske stasjon i Flødevigen (Arendal). Arthur Kvarenes, som var en sentral person i det lokale fiskerimiljøet, kunne også i mellomkrigstiden smykke seg med tittelen "kongelig hoffleverandør" av østers, både Kong Håkon på slottet og til Kronprins Olav på Skaugum