Details page

Lasaretthøyden på Odderøya sett fra øst


Foto: Arve Lindvig

Odderøya. Bukta på østsida av øya gikk tidligere under navnet "Hullet" og var omtalt som utskipningshavn for trelast før byens grunnleggelse. Senere er Bendiksbukta, som den nå kalles, kjent som karantenehavn for Kristiansand. (1800 - 1915). For å unngå trusselen om pest og smitte ble skutene lagt i opplag her, dersom det var mistanke om sykdom ombord. Det ble også anlagt et eget lasarett på høyden inn mot byen. De to bygningene står der fortsatt som et markant trekk i Øyas ansikt mot byen. I tillegg ble det bygget en steinmur mellom Bendiksbukta og Lasaretthøyden for å kunne isolere smittefarlige sjøfolk fra byens befolkning. I Kjærregårdsbukta i den søndre enden av havna var det kolera-kirkegård, og på Blegerøya ble klær og skipslast desinfisert ved røyking og kloring i eget hus.Lasaretthøyden sett fra nord


Foto: Arve Lindvig

Lasaretthøyden på Odderøya sett fra øst


Foto: Arve Lindvig