Details page

Fyrlykt Smørhavn


Foto: Frode Pilskog
Fyrlykt Smørhavn. ISO WRG 6s. Fyrlykta av typen Litus Lux. På Fiskholmen ser ein fortsatt ruinane etter Smørhavn fyrstasjon som første gong vart tent 17. oktober 1871. Smørhavn fyrstasjon fungerte som innseilingsfyr for Kalvåg, samtidig som det synte leia inn Frøysjøen. Fyrstasjonen vart forsterka i 1897 og landinga fekk svingkran i 1906. Fyrstasjonen vart lagt ned i 1936 samstundes med at fyrvaktaren gjekk av med pensjon. Huset vart selt og fjerna.