Details page

Fyrlykt Risøy


Foto: Frode Pilskog
Fyrlykta på Risøy. Oc WRG 6s. Fyrlykta vart opphavleg bygt i som eit lite kvitt trehus i 1886. Trehuset stod fortsatt i 1906, men vart før 1923 erstatta med eit lite jernhus