Details page

Kvåsefjorden, sett fra Dolsveden


Foto: Arve Lindvig

Kvåsefjorden, "Kvåsen", er et begrep på denne delen av kysten. Fjorden skjærer langt inn i landet etter sørlandske forhold, og markerer et skille, både som kommune og fylkesgrense. I tillegg fremstår strekningen mellom Ulvøysund og Stanggapet som et åpent, eksponert havstykke mellom Blindleia i øst og den indre skipsleia videre vestover gjennom Randsesundsskjærgården. Forholdene gjør at ferden over "Kvåsen" kan være en prøvelse, selv for sjøvante folk. En liten frisk solgangsbris er nok til at sjøen hiver seg opp ute i fjordmunningen, og i skikkelig uvær kan det være god grunn til å tenke seg om to ganger før en prøver å krysse.