Details page

Kongshavn


Foto: Arve Lindvig

Navnet Kongshavn indikerer at stedet har vært en viktig (ut-) havn fra jernalder / middelalder. Og en God naturhavn er det. Vi må anta at dette er den historiske "Randarsund"- havna det refereres til i Haakon Haakonssons Saga i forbindelse med beretningen om et møte i 1256 mellom kongen og den spanske utsendingen Sira Ferant for å avtale giftermål mellom den norske prinsesse Kristin og en spansk prins. Giftermålet fant senere sted, og sarkofagen til den norske prinsessen,(som visstnok døde i sterk hjemlengsel) kan fortsatt beskues i byen Covarobias. Byen er også sete for en egen norsk-spansk kulturstiftelse: "Prinsessse Kristina-Stiftelsen", og det norske flagget vaier fortsatt titt og ofte i byen.