Details page

Høivold Brygge.


Foto: Arve Lindvig

Otras munning. Det store leilighetskomplekset på østsidea av Elva går under navnet "Høivold Brygge". Navnet viser til at Høivolds Mekaniske Verksted holdt til her fram til slutten av 1980-tallet. Det var her Fullriggeren Sørlandet ble bygget i 1927.