Details page

Lindås sjøsluse


Foto: Stein Ottosen og Inge Døskeland

Forskjellene mellom flo og fjære kan skape kraftige strømmer i smale partier i mange fjorder. Da er det ofte vanskelig og farlig for mange fartøyer å komme seg ut og inn av fjordene store deler av døgnet. Slik var det til det gamle kommunesenteret Lindås som ligger innerst i Spjeldnesosen innenfor Straumsosen. For å komme ut i Lurefjorden måtte båtene ta seg gjennom kraftig tidevannsstrømmer sør for Spjotøyna. Det kunne ofte være umulig. I løpet av 1870- årene foretok derfor Havne- og kanaldirektoratet opprenskning i flere av strømmene. Eter hvert viste det seg at dette ikke var tilstrekkelig for dampskipene som gikk i rute på kysten. Etter flere utredninger og søknader ble det bestemt å bygge en sluse for gjøre det mulig å komme gjennom også når strømmen var på det strieste. Det ble sprengt en kanal gjennom Mølleholmen hvor det tidligere hadde stått en mølle som ble drevet av strømmen. Slusekammeret ble 38 meter langt, 7,6 meter bredt og 3,5 meter dypt. I hver ende ble det montert to porter med fire portblad. Slik at portene kunne åpnes og lukkes i begge ender avhengig av om vannstrømmen gikk ut eller inn av fjorden. Slusa var ferdig i 1908 og kostet vel 150 000 kroner. Båtene betalte sluseavgift og det ble ansatt en egen slusevokter, Lindås sjøsluse var i drift til 1963. Fra 1999 til 2013 ble de restaurert, men har blitt stående åpne hele tiden. Det skyldes at siden de ikke er i regelmessig bruk fører strømmen grus og sand inn i slusa og dermed fungerer ikke portene. Det er planer om å la slusa være stengt og utvide en av de andre strømmene i området slik at fritidsflåten kan komme igjennom. Dette prosjektet er en del av Den indre farleia.  Den private veien frem til slusa er stengt så det er lettest å se Lindås sjøsluse om du kommer sjøveien.

Tekst: Per Roger LauritzenPadling i sjøslusa


Foto: Per Roger Lauritzen

-Dersom man har strømmen med seg er det en flott opplevelse å padle gjennom sjøslusa.

Padling i sjøslusa.


Foto: Per Roger Lauritzen

-I dag er det først og fremst småbåter og padlere som tar seg gjennom tidevannsstrømmen i slusa.