Details page

Trondheim kanal


Foto: Per Roger Lauritzen - Innløpet til kanalen på vestsiden er beskyttet av en lang molo.

Fra gammelt av var Trondheims viktigste havn utløpet av Nidelva. Helt opp til dagens Elgeseter bru kunne besøkende skip ankre opp for å finne tryggere havn enn det den ubeskyttede kysten mot Trondheimsfjorden bød på. Nidelva var imidlertid ganske grunn, og mange sandbanker skapte problemer for skipsfarten. Verre ble dette i 1816 da det store Tillerraset gjorde at enda mer løsmasse hopet seg opp i elvemunningen og skipene ble tvunget til å ankre opp ute på fjorden. I første omgang ble det bygget et kaianlegg ved Skansen, og det ble etter hvert også bygget molo på utsiden. 

Havnen måtte imidlertid gjøres større og det ble lansert flere forslag til hvordan dette kunne gjøres. I 1866 lanserte havnedirektør Carl Adolf Dahl planer om å fylle opp sandbankene nord i byen og lage en kanal mellom disse og byen fra Skansen til Nidelva. Det ble vedtatt, og etter et omfattende arbeid var Trondheims kanal ferdig i 1884. Den ca 1,6 km lange kanalen er nå en viktig del av Trondheim havn. 

Området på nordsiden er siden utviklet til et stort industriområde med lange kaier. Der ble også Trondheim sentralstasjon bygget. For at togene skulle komme frem ble det bygget en klaffebro for jernbanen i 1918. Det er for øvrig den eneste av sitt slag som fremdeles er i bruk. Det er også to andre klaffebruer over kanalen. Turer både på og langs kanalen er en flott opplevelse.

Tekst: Per Roger LauritzenJernbanebroa


Foto: Per Roger Lauritzen

-Jernbanen krysser kanalen på en meget spesiell klaffebro.

Sørsiden av kanalen


Foto: Per Roger Lauritzen

-På sørsiden av kanalen ligger bebyggelsen langs Sandgata tett.

Trondheims havn.


Foto: Per Roger Lauritzen

-Den 1,6 km lange kanalen er en viktig del av Trondheims havn.