Details page

Skjoldastraumen


Foto: Per Roger Lauritzen - Slusa ved Skjoldastraumen er den eneste saltvannsslusa i vanlig drift i Norge.

Forskjellene mellom flo og fjære kan skape kraftige strømmer i smale partier i mange fjorder. Da er det ofte vanskelig og farlig for mange fartøyer å komme seg ut og inn av fjordene store deler av døgnet. Slik var det blant annet i Skjoldafjorden i Tysvær kommune. Opprinnelig gikk den grunne og trange Skjoldastraumen der på begge sider av Straumsholmen og skapte strie strømmer store deler av døgnet. Dette gjorde blant annet transport av varer til bygdene innover i fjorden vanskelig. Allerede i 1850 ble derfor fjernet steiner i den østlig strømmen for å gjøre det mulig for småbåter å komme seg igjennom. Større fartøyer kom imidlertid ikke inn i fjorden. I 1872 gjennomførte Kanalvesenet ytterligere utgravinger i strømmen, men dessverre med dårlig resultat. Da det første dampskipet skulle prøve å komme gjennom gikk det på grunn. For å løse problemet ble det derfor bestemt å kanalisere det vestre løpet og bygge en sluse. Det skjedde fra 1904, og slusa sto ferdig i 1908. Den er senere modernisert slik at den nå er 42 meter lang og 6,9 meter bred. Slusa er 3,5 meter dyp. Fylkesvei 515 krysser begge elveløpene på bro. Over kanalen er det bygget en klaffebro slik at selv båter med høye master kan ta seg igjennom. Skjoldastraumen har i dag landets eneste saltvannssluse i vanlig drift, men det finnes også en restaurert saltvannssluse i Lindås som brukes en sjelden gang.

Tekst: Per Roger LauritzenSlusa i Skjoldastraumen


Foto: Per Roger Lauritzen

-Slusa har to porter i hver ende fordi den skal brukes med strøm fra begge kanter.

Broa over Skjoldastraumen


Foto: Per Roger Lauritzen

-FV515 krysser Skjoldastraumen sluse på klaffebro.

Skjoldastraumen sluse


Foto: Per Roger Lauritzen

-Skjoldastraumen sluse sett fra broa og mot nord.