Details page

Røyksundkanalen på Bømlo


Foto: Per Roger Lauritzen - På vei ut gjennom det østre utløpet av Røyksundkanalen.

Opp gjennom årene er det her bygget hele fire kanaler for å hjelpe båttrafikken på og rundt Bømlo: Brømsundkanalen, Dørstokken kanal, Kuleseidkanalen (se denne) og Røyksundkanalen. Særlig de to sistnevnte er imponerende anlegg som ble anlagt omtrent samtidig for å gjøre det mulig å ta seg fra utsiden av Bømlo og inn til Stokksund, leia mellom Bømlo og Stord. Røyksundkanalen er den østligste av kanalene. Den ligger nord for Mosterhamn og sørger for den østligste delen av snarveien til Stokksund. Røyksundkanalen gjør det også mulig for båter å komme seg fra Bømlafjorden via Børøyfjorden til Stokksund. Kanalen følger en naturlig passasje, men den var så grunn at bare små båter kunne passere, og bare når det var høyvann. Bare et par år etter at Kuleseidkanalen var ferdig ble også arbeidet med Røyksundkanalen satt i gang. I 1859 var de trangeste stedene gravd og sprengt ut. Senere er det gjort utvidelser og oppmudring en rekke ganger. Totalt er Røyksundkanalen ca 1,5 km lang. Den har meget varierende bredde og er ca 1,5 meter dyp ved lavvann. Fylkesvei 542 krysser kanalen på høy bro ved Ytre Røksund. Fra broa er det fin utsikt over deler av kanalen, som fremdeles er i hyppig bruk.

Tekst: Per Roger LauritzenRøyksundkanalen


Foto: Per Roger Lauritzen

-Kanalen sett fra broa der FV542 krysser over.

Broa over Røyksundkanalen


Foto: Per Roger Lauritzen

-Broa sett nedenfra på vei nordover kanalen.

Hus ved Røyksundkanalen


Foto: Per Roger Lauritzen

-Både kanalen og bebyggelsen langs den er tatt godt vare på.

Leirpollen


Foto: Per Roger Lauritzen

-På vei ut av Leirpollen, en sidearm til kanalen.