Details page

Kuleseidkanalen


Foto: Per Roger Lauritzen - Kuleseidkanalen er et imponerende byggverk, her fra midtpartiet.

Opp gjennom årene er det her bygget hele fire kanaler for å hjelpe båttrafikken på og rundt øykommunen Bømlo: Brømsundkanalen, Dørstokken kanal, Kuleseidkanalen og Røyksundkanalen (se denne). Særlig de to sistnevnte er imponerende anlegg som ble anlagt omtrent samtidig for å gjøre det mulig å ta seg fra utsiden av Bømlo og inn til Stokksund. Det er leia mellom Bømlo og Stord. Kuleseidkanalen er den vestligste, eldste og lengste kanalen. Den var ferdig i 1856 og gjorde det lettere og tryggere å komme mellom vestsiden av Bømlo og inn i Børøyfjorden. Kanalen består av tre deler, østre- midtre – og vestre kanal, og er totalt 1,7 km lang. Opprinnelig ble bygget for fartøyer opp til 17 fots bredde og 8,5 fots dybde. Det gjorde at de fleste fiskefartøyene på den tiden kunne bruke kanalen.  Kuleseidkanalen ble utvidet og utbedret fra 1927 til 1935 slik at selv større kystrutebåter kunne gå igjennom.  På grunn av denne kanalen ble Kuleseid etter hvert et sentrum i Bømlo kommune. Her ble det anlagt både telegrafstasjon, postkontor, dampskipsbrygge og kommunehus. Ved kanalen holdt også både legen og lensmannen til.  I dag er blant annet telegrafstasjonen tatt vare på som et flott kulturminne.  Like ved ligger også det lokale kystlaget og har en liten båtutstilling. Fylkesvei 541 krysser kanalen på høy bru ved Kuleseid. Kanalen er fremdeles i hyppig bruk, og er også lett tilgjengelige også for dem som vil se på anleggene fra land.

Tekst: Per Roger LauritzenSøndre del av Kuleseidkanalen


Foto: Per Roger Lauritzen

-Den søndre delen av kanalen fotografert fra den gamle telegrafstasjonen.

Kanalvokterboligen


Foto: Per Roger Lauritzen

-Den gamle kanalvokterboligen er tatt godt vare på av Kystlaget på stedet.

Telegrafstasjonen


Foto: Per Roger Lauritzen

-Telegrafstasjonen ved kanalen er også et levende kulturminne som er åpen for besøk.

Kuleseidkanalen


Foto: Per Roger Lauritzen

-Den imponerende kanalen fotografert fra broa der FV541 krysser over.