Details page

Telemarkskanalen


Foto: Per Roger Lauritzen - M/S Henrik Ibsen på vei ut av Løveid sluser på tur oppover Telemarkskanalen.

Telemarksvassdraget består av tre hovedgrener og møtes i Norsjø ovenfor Skien. Derfra renner det ut via Skienselva til Frierfjorden ved Porsgrunn. Etter som behovet for tømmer økte utover i middelalderen ble vassdraget gradvis viktigere til tømmerfløting. Lange innsjøer og flere strie stryk og fosser mellom dem gjorde imidlertid at det var en krevende transportform. Tanken om kanalisering dukket derfor tidlig opp, En stund var det snakk om å bygge jernbaner isteden, men kanaltilhengerne vant og i 1854 startet kanaliseringen. I første omgang gjaldt dette den nedre delen av vassdraget fra Norsjø og til Skien. Den utbyggingen ble ferdig i 1861. Neste runde startet i 1887. Da brukte 500 mann fem år på å sprenge ut og bygge kanalen videre nordover fra Norsjø til Banak. Da den stod ferdig i 1892 ble kanalen omtalt som «Verdens åttende underverk». 

Imponerende er Telemarkskanalen fremdeles. Kanalen har blitt så godt tatt vare på at den har fått Europa Nostra-prisen, EUs pris for kulturminnevern. Telemarkskanalen har til sammen 18 sluser og er 105 km lang, mens selve den kanaliserte strekningen er 22 km. Den totale høydeforskjellen er på 72 m, og kanalens største sluseanlegg er Vrangfoss ved Lunde hvor fem sluser løfter båtene opp 23 m. Inntil 2007 foregikk det en del tømmerfløting gjennom kanalen. Da ble imidlertid Norske Skogs fabrikk i Skien ble nedlagt og dermed var det ikke lenger behov for å frakte tømmer den veien.

I dag er det turistbåter og private lystfartøyer som står for trafikken på Telemarkskanalen. De to kanalbåtene M/S ”Victoria” (bygd 1882) og M/S ”Henrik Ibsen” (bygd 1907) har daglige avganger langs Telemarkskanalen i høysesongen, både fra Dalen og Skien. Hele seilasen tar rundt 11 timer. Det arrangeres også kombinasjonsturer med passasjerbåt og buss. På Ulefoss kan du dessuten ta M/S ”Telemarken” videre over Norsjø til Akkerhaugen. Kjører du egen båt i kanalen, kan du i tillegg fortsette opp Sauraelva til Notodden.

Tekst: Per Roger Lauritzen 

 Sluser ved Vrangfoss.


Foto: Per Roger Lauritzen

-M/S Henrik Ibsen er her ferdig med den nederste av fem sluser ved Vrangfoss.

Passasjerbåter i Skien havn.


Foto: Per Roger Lauritzen

-Av større skip er det stort sett bare passasjerbåter som i dag går i Telemarkskanalen. Her ligger flere av dem i Skien havn.

Ved Lunde sluser


Foto: Per Roger Lauritzen

- M/S Henrik Ibsen på vei inn i Lunde sluser.