Details page

Svanfoss


Foto: Per Roger Lauritzen - Slusa i Svanfoss ble bygget for å gjøre Vorma seilbar til Mjøsa.

Den eneste elven som renner ut av Mjøsa er Vorma. Den går fra Minnesund til Nestangen og Glomma. Vorma er ca. 32 km lang og Glommas viktigste tilløp. Den totale høydeforskjell mellom Mjøsa og Glomma er vanligvis bare vel en meter. Slik sett ligger den godt til rette for kanalisering. Det ble derfor bygget en demning med sluse ved Sundfossen i Eidsvoll i 1859. Dermed ble vannstanden i elva hevet så mye at det ble lettere å trafikkere den nordover til Mjøsa. Jernbanen hadde kommet til Eidsvoll i 1855 og gjorde det mulig å ta toget dit og dampbåt videre på Vorma og Mjøsa til Lillehammer. Fraktbåter kunne og ta seg frem mellom Norges største innsjø og elv. Enkelte av dem var utstyrt med både seil, dampmaskin og en kran som kunne trekke båten frem der strømmen var i strieste laget. Det ble blant annet fraktet jern, kalk, korn og sand. I 1910 ble det bygget en reguleringsdam i Svanfoss, lenger sør i Vorma, og dermed ble slusene i Sundfossen flyttet dit. Trafikken med fraktebåter forsvant etter 1862 da jernbanen mellom Lillestrøm og Kongsvinger ble bygget, og kanalen ble utkonkurrert. 

Slusa var stengt fra 1973 til 1993, da en restaurert sluse ble åpnet igjen etter et samarbeid mellom NVE, Eidsvoll kommune, Nes kommune og Glommen og Laagens Brukseierforening. Dammen i Svanfoss er bygget om flere ganger, sist i 1963. Slusa i Svanfoss gjør det i dag mulig å trafikkere Glomma mellom Rånåsfoss og Funnefoss og Vorma og Mjøsa. Rutebåten MS Elvekongen tilbyr turer både på Glomma og Vorma med utgangspunkt Årnes.

Tekst: Per Roger Lauritzen

 M/S Elvekongen


Foto: Per Roger Lauritzen

-Hver sommer tar M/S Elvekongen med passasjerer med på kanaltur på Vorma.

 

Svanfoss dam


Foto: Per Roger Lauritzen

-Dammen i Svanfoss ble bygget i 1910.