Details page

Mur på Galgebergtangen sett fra vest


Foto: Arve Lindvig

Galgebergtangen ble befestet under Napoleonskrigen ( 1807- 13), og tyskerene anla også befestninger her under 2. verdenskrig. Muren i bakgrunnen er fra Napoleonskrigen, mens murblokken med hull i forgrunnen har vært feste for tyske piggtrådsperringer fra 2 verdenskrig. Navnet Galgebergtangen tyder på at pynten ved utløpet av Otra har vært rettersted. I middelalderen var det vanlig å henge dødsdømte til spott og spe på framtredende steder. Den bratte heie bak bærer navnet "Trollkjerringheia" og leder oppmerksomheten mot heksebrenningen som foregikk her på 1600-tallet.Mur. Galgebergtangen


Foto: Arve Lindvig

Galgebergtangen, sett fra syd.


Foto: Arve Lindvig

Galgebergtangen ble befestet under Napoleonskrigen (1807 -13) og tyskerene anla også festninger her under 2 verdenskrig. Navnet "Galgebergtangen" tyder på at pynten ved utløpet av Otra har vært rettersted. I middelalderen var det vanlig å henge dødsdømte til spott og spe på fremtredende steder. Den bratte heia bak bærer navnet "Trollkjerringheia" og leder oppmerksomheten mot heksebrenningen som foregikk på 1600-tallet. I forgrunnes sees en mur fra Napoleonskrigen,(1807 - 13) mens siste krigs betongkonstruksjoner skimtes bak trærne.

Galgebergtangen, sett fra vest


Foto: Arve Lindvig

Galgebergtangen ble befestet under Napoleonskrigen ( 1807- 13), og tyskerene anla også befestninger her under 2. verdenskrig. Navnet Galgebergtangen tyder på at pynten ved utløpet av Otra har vært rettersted. I middelalderen var det vanlig å henge dødsdømte til spott og spe på framtredende steder. Den bratte heie bak bærer navnet "Trollkjerringheia" og leder oppmerksomheten mot heksebrenningen som foregikk her på 1600-tallet. (Bildet er tatt fra "Trollkjerringheia", med Odderøya i bakgrunnen.)