Details page

Landgangsvor Ljøen


Foto: Frode Pilskog
Landgangsvoren på nedre Ljøen vart bygt i 1830. Voren vart bygt etter eit framlegg frå veginspektør Wisløff. Den 52 alner lange og 3 alner breie voren vart bygt med steintrapper og ein stolpe i enden. Byggekostnadane på 26 spesidaler og 54 skilling vart betalt av Amtsvegkassa. Voren stod ferdig i 1830, det same året som landgangsvoren i Hellesylt var ferdigstilt. Landgangsvoren på Ljøen var ein del av veg- og postruta mellom Hellesylt-Ljøen-Slyngstad-Amdam. Etter at dampskipsruter tok over postføringa langs Storfjorden, var ikkje landgangsvoren lenger av offentleg interesse. I 1959 vart landgangsvoren på Ljøen lagt ned.Landgangsvor Ljøen


Foto: Frode Pilskog
Landgangsvoren på nedre Ljøen vart bygt i 1830. Voren vart bygt etter eit framlegg frå veginspektør Wisløff. Den 52 alner lange og 3 alner breie voren vart bygt med steintrapper og ein stolpe i enden. Byggekostnadane på 26 spesidaler og 54 skilling vart betalt av Amtsvegkassa. Voren stod ferdig i 1830, det same året som landgangsvoren i Hellesylt var ferdigstilt. Landgangsvoren på Ljøen var ein del av veg- og postruta mellom Hellesylt-Ljøen-Slyngstad-Amdam. Etter at dampskipsruter tok over postføringa langs Storfjoden, var ikkje landgangsvoren lenger av offentleg interesse. I 1959 vart landgangsvoren på Ljøen lagt ned.

Landgangsvor Ljøen


Foto: Frode Pilskog
Landgangsvoren på nedre Ljøen vart bygt i 1830. Voren vart bygt etter eit framlegg frå veginspektør Wisløff. Den 52 alner lange og 3 alner breie voren vart bygt med steintrapper og ein stolpe i enden. Byggekostnadane på 26 spesidaler og 54 skilling vart betalt av Amtsvegkassa. Voren stod ferdig i 1830, det same året som landgangsvoren i Hellesylt var ferdigstilt. Landgangsvoren på Ljøen var ein del av veg- og postruta mellom Hellesylt-Ljøen-Slyngstad-Amdam. Etter at dampskipsruter tok over postføringa langs Storfjoden, var ikkje landgangsvoren lenger av offentleg interesse. I 1959 vart landgangsvoren på Ljøen lagt ned.

Landgangsvor Ljøen


Foto: Frode Pilskog
Landgangsvoren på nedre Ljøen vart bygt i 1830. Voren vart bygt etter eit framlegg frå veginspektør Wisløff. Den 52 alner lange og 3 alner breie voren vart bygt med steintrapper og ein stolpe i enden. Byggekostnadane på 26 spesidaler og 54 skilling vart betalt av Amtsvegkassa. Voren stod ferdig i 1830, det same året som landgangsvoren i Hellesylt var ferdigstilt. Landgangsvoren på Ljøen var ein del av veg- og postruta mellom Hellesylt-Ljøen-Slyngstad-Amdam. Etter at dampskipsruter tok over postføringa langs Storfjoden, var ikkje landgangsvoren lenger av offentleg interesse. I 1959 vart landgangsvoren på Ljøen lagt ned.

Landgangsvor Ljøen


Foto: Frode Pilskog
Landgangsvoren på nedre Ljøen vart bygt i 1830. Voren vart bygt etter eit framlegg frå veginspektør Wisløff. Den 52 alner lange og 3 alner breie voren vart bygt med steintrapper og ein stolpe i enden. Byggekostnadane på 26 spesidaler og 54 skilling vart betalt av Amtsvegkassa. Voren stod ferdig i 1830, det same året som landgangsvoren i Hellesylt var ferdigstilt. Landgangsvoren på Ljøen var ein del av veg- og postruta mellom Hellesylt-Ljøen-Slyngstad-Amdam. Etter at dampskipsruter tok over postføringa langs Storfjoden, var ikkje landgangsvoren lenger av offentleg interesse. I 1959 vart landgangsvoren på Ljøen lagt ned.

Landgangsvor Ljøen


Foto: Frode Pilskog
Landgangsvoren på nedre Ljøen vart bygt i 1830. Voren vart bygt etter eit framlegg frå veginspektør Wisløff. Den 52 alner lange og 3 alner breie voren vart bygt med steintrapper og ein stolpe i enden. Byggekostnadane på 26 spesidaler og 54 skilling vart betalt av Amtsvegkassa. Voren stod ferdig i 1830, det same året som landgangsvoren i Hellesylt var ferdigstilt. Landgangsvoren på Ljøen var ein del av veg- og postruta mellom Hellesylt-Ljøen-Slyngstad-Amdam. Etter at dampskipsruter tok over postføringa langs Storfjoden, var ikkje landgangsvoren lenger av offentleg interesse. I 1959 vart landgangsvoren på Ljøen lagt ned.

Landgangsvor Ljøen


Foto: Frode Pilskog
Landgangsvoren på nedre Ljøen vart bygt i 1830. Voren vart bygt etter eit framlegg frå veginspektør Wisløff. Den 52 alner lange og 3 alner breie voren vart bygt med steintrapper og ein stolpe i enden. Byggekostnadane på 26 spesidaler og 54 skilling vart betalt av Amtsvegkassa. Voren stod ferdig i 1830, det same året som landgangsvoren i Hellesylt var ferdigstilt. Landgangsvoren på Ljøen var ein del av veg- og postruta mellom Hellesylt-Ljøen-Slyngstad-Amdam. Etter at dampskipsruter tok over postføringa langs Storfjoden, var ikkje landgangsvoren lenger av offentleg interesse. I 1959 vart landgangsvoren på Ljøen lagt ned.